Επισκοπή Γωνιάς, Σαντορίνη

 Ιούλιος 2017

Design: Oikos Tsebelis

Photos: Michael Kouvalis