Πύργος, Σαντορίνη

Ιούλιος 2018

Design: Δ. Χατζοπούλου & Γ. Οικονομοπούλου

Photo: Antonis Eleftherakis