Pyrgos, Santorini

July 2018

Design: D. Chatzopoulou & J. Economopoulou

Photo: Antonis Eleftherakis